žodžiai

metafizinė gelmė, empiriniai tyrimai, transcendentinė tikrovė, plynaukštės viršūnė, apraiškų malda, saulės atokaita, giminės konotacija, gyvenimo kvintesencija, kontempliacija, judinti žvaigždes, būties akimirka, privilegijuota patyrimo zona, laiko lopinėlis, mitopėjos pasaulis, negatyvumo neigimas, žmogiškas dvasinių jėgų įasmeninimas, projektuoti į pasaulį, prarasti tapatybę, prasmės kalvė, vientisa visuma, sąranga, antologija, savastis, antropocentrizmas, kūrinijos esatis, sinkretinės praktikos, dvasios kokybė, diskursas, neišsakyta filosofija, pasaulio slėpiningumas, aparteido sistema, psichosomatinis gydymas, patriarchališkas izraelitas, ikonolatriškas, konotacija, kliauda, psichomechanika, monoteistinė religija, antagonizmas, substancija, dvasinio psichosomatinio gyvastingumo lygmuo, ekumeniškas, holizmas, egalitarinės jėgos, visuotinis maldos imperatyvas, sekuliaristas, sąmonės paribys, pirmapradė duotybė, malonės apstybė, aliuzija.

žodžiai iš knygos „malda pasaulio religijose“, denise lardner carmody, john tully carmody.